ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot


suenhengplaza
suenhengplaza 

 

บริษัท ซุ่นเฮงพลาซ่า จำกัด เป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ

สินค้าแบรนด์เนม ศูนย์รวมแฟชั่น ครบครัน ทันสมัย "ถูกใจใกล้บ้าน" 

 

 

      

                                     

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


SHEENe

แนะนำสินค้า SHEENe

ห้างซุ่นเฮงพลาซ่า ลานโปรโมชั่น 1

รางวัลสุดยอดพนักงานขายระดับประเทศ
รางวัลสุดยอดพนักงานขาย "ระดับประเทศ"

 พนักงานซุ่นเฮงพลาซ่าได้รับรางวัล "สุดยอดพนักงาน ระดับประเทศ

"ถูกใจใกล้บ้าน"
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ซุ่นเฮงพลาซ่า จำกัด
981 ถนนกวงเฮง ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ : 045-620530-4
โทรสาร : 045-620538
http://www.suenhengplaza.com